BE13-3021312

Terug naar overzicht: Vliegers

BE13-3021312S

Resultaten

Arras:
   5°/ 82 
   5°/ 252 
   7°/ 119

Clermont:
   6°/ 399
 16°/ 234
 24°/ 554 (enige prijs als jong)
 29°/ 309

Fontenay:
   7°/ 201 
 10°/ 91 
 14°/ 155

Chateaudun:
   9°/ 138 WWV: 44°/ 2.554
 10°/ 154 

Stamboom

pedSB BE13 3021312