BE12-3047227

Terug naar overzicht: Vliegers

BE12-3047227S

Resultaten

Arras:
   2°/ 368
   2°/ 339
   5°/ 187
   9°/ 240
 10°/ 330
 37°/  585

Clermont:
   1°/ 171
 11°/ 198

Fontenay:
   1°/ 300
   1°/ 149
   2°/ 156
   3°/ 76
   8°/ 116 
 10°/ 126 
 13°/ 188
 28°/ 509
 32°/ 591

3 x 1°prijs

Stamboom

pedSB BE12 3047227