BE13-3021349

Terug naar overzicht: Vliegers

BE13-3021349S

Resultaten

Arras:
   8°/ 119

Fontenay:
   2°/ 155
   2°/ 151 
   3°/ 73, WVOU: 70°/ 2.562
 11°/ 520

Tours:
   4°/ 91, prov.: 16°/ 2.964

Stamboom

pedSB BE13 3021349